Pavol Ondrík – Básne | publikované: 15. december, 2021

 

Vydalo Vydavateľstvo G-Ateliér v roku 2021.

Dizajn, grafiky, sadzba © Ladislav Tkáčik

Formát: 14 x 18 cm; väzba: V8

Tlač a väzba: Spolok Slovákov v Poľsku

ISBN 978-80-89739-23-3

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia