Pavol Strauss, Sám za sebou / Za mostom času 1970 / 1983 | publikované: 13. december, 2021


Vydanie obsahuje dva zväzky denníkových záznamov a aforizmov Sám za
sebou (1970) a Za mostom času (1983).

Počet strán: 238 / Cena: 11,- Eur
ISBN 978-80-89739-22-6

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia