Július Pašteka, S Pavlom Straussom 2009 – 2012 | publikované: 13. december, 2021

 

Zväzok obsahuje deväť úvodných štúdií Júliusa Pašteku, editora Zobraných
literárnych a mysliteľských diel Pavla Straussa, ktoré vyšli v 10
zväzkoch v rokoch 2009 – 2012 a je doplnený o vzájomnú korešpondenciu
medzi Júliusom Paštekom a priateľom Pavla Straussa Júliusom Rybákom z
obdobia rokov 1992 – 2011.

Počet strán: 164 / Cena: 11,- Eur
ISBN 978-80-89739-20-2

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia