Benedikt z Canfieldu, Pravidlo dokonalosti 3 | publikované: 3. január, 2021

Preklad: Ladislav Tkáčik, Erika Juríková

Dielo Pravidlo dokonalosti Benedikta z Canfieldu (1562 – 1611) je jedným z vrcholov západnej kresťanskej mystiky. S podti­tulom „stručné a jasné zhrnutie celého duchovného života“ napĺňa kvality diskurzu, ktoré požadovala renesančná dia­lektika: Je jasný, priamy, otvorený a stručný. A hoci jeho myš­lienková osnova sleduje obvyklú náuku o rozvoji duchovného života či o troch stupňoch dokonalosti, ako ju poznáme z diel iných kresťanských mystikov, je na nej vybudované dielo vý­nimočnej originality a vhľadu, ktoré čitateľ u iných autorov nenájde. Keďže ide o ťažký text, Benediktovo dielo bolo často chybne interpretované ako obhajoba duchovného kvietizmu a kvôli niektorým formuláciám bolo dokonca v roku 1689 za­radené na tzv. Index zakázaných kníh. V tomto prípade sa čitateľovi dostáva do rúk bilingválne latinsko-slovenské vy­danie tretej najrozsiahlejšej časti Pravidla dokonalosti, ktoré Benedikt autorizoval a v latinčine pripravil k vydaniu pred svojou smrťou v Paríži. Jeho tretia časť popisuje cestu, kto­rá môže človeka priviesť k nepredstaviteľnej intenzite života, k životu, ktorý autor primerane nazýva všetkoprevyšujúcim..

 

Design a sadzba: Ladislav Tkáčik   www.varstak.sk/rybak-o-laske

Formát: 12 x 19 cm
Počet strán: 334

Tvrdá väzba
Cena jedného výtlačku je 17 €

/vrátane poštovného v SR/

Knihu si je možné objednať na mailovej adrese info@g-atelier.sk prípadne telefonicky na tel.čísle +421 (53) 482 11 66.