Julo Rybák, O láske | publikované: 9. marec, 2020

Titul, uvedený ako záznamy zo zápisníka,

prináša čitateľovi autorove vnútorné prežívanie najjemnejších dimenzií lásky,

ako základu ľudskej existencie i, povedané slovami pátra Jozefa Porubčana,

„lásky ako dovŕšenia stvoriteľského diela.“

 

Nie, to nie je porobenie,

ako sa vše láske vraví.

Veď prichádza v Tvojom mene,

z Tvojej vôle, z Tvojej hlavy –

a do Teba znova ústi,

zmenená na vďaky pieseň;

ako dáždik teplý, hustý,

čo sa nazad k nebu vznesie.

 

(Láska a smrť)

 

Design a sadzba: Ladislav Tkáčik   www.varstak.sk/rybak-o-laske

Formát: 14,5 x 15,5 cm
Počet strán: 272

Tvrdá väzba
Cena jedného výtlačku je 15 €

/vrátane poštovného v SR/

Knihu si je možné objednať na mailovej adrese info@g-atelier.sk prípadne telefonicky na tel.čísle +421 (53) 482 11 66.