Vydavateľstvo G-ATELIÉR, s.r.o. vzniklo v roku 2012 so zámerom vydávania a distribúcie umeleckej literatúry.

Od svojho vzniku vydavateľstvo trvalo spolupracuje s kapucínskou grafickou dielňou VARŠTÁK.   www.varstak.sk